TOS bronvermelding


De pagina’s die we geschreven hebben over TOS zijn afkomstig van verschillende bronnen. Deze artikelen, boeken en verwijzingen naar interviews kun je voor de TOS bronvermelding hieronder vinden. 

Literatuurlijst

 

 

Archibald, L. M., & Joanisse, M. F. (2016). On the sensitivity and specificity of nonword repetition and sentence recall to language and memory impairments in children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(1), 74-86

Bedem, N. P., Dockrell, J. E., Alphen, P. M., Kalicharan, S. H., & Rieffe, C. (2018, 8 augustus). Victimization, Bullying, and Emotional Competence: Longitudinal Associations in (Pre)Adolescents With and Without Developmental Language Disorder. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, van https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2018_JSLHR-L-17-0429

Corpus Callosum Hersenbalk. (z.d.). Geraadpleegd op 13 januari 2020, van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/corpus-callosum-hersenbalk

De Sally Anne test. (z.d.). Geraadpleegd van http://www.contextblindheid.be/documenten/Sally%20Anne%20test.pdf

Delver, B. (2017). Handboek Tegen Pesten. Nederland: Nationale Acedemie voor Media & Maatschappij.

DSM-5. (z.d.). Geraadpleegd op 13 januari 2020, van https://www.dsm-5.nl/

Emond, B., & Ferres, L. (2001). Modeling the False-Belief Task. Geraadpleegd van http://act-r.psy.cmu.edu/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/185emond-ferres-2001.pdf

Executief disfunctioneren. (z.d.). Geraadpleegd op 14 januari 2020, van https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/niet-zichtbare-gevolgen/executief-disfunctioneren

Executieve functies, wat zijn dat? (z.d.). Geraadpleegd op 2 januari 2020, van https://gedragsproblemenindeklas.nl/executieve-functies/

Isarin, J., Jekeli, I., Hermans, D., & Vissers, C. (2017). Handreiking sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren met TOS. Sint-Michielsgestel, Nederland: Kentalis.

JM. (2018, 10 juni). Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis? Geraadpleegd op 13 oktober 2019, van https://www.jmouders.nl/hoe-herken-je-een-taalontwikkelingsstoornis-tos/

Kentalis. (z.d.-a). Hoe herken ik TOS? Geraadpleegd op 2 oktober 2019, van https://www.kentalis.nl/herken-tos

Kentalis. (z.d.-b). Wat is TOS? Geraadpleegd op 26 september 2019, van https://www.kentalis.nl/wat-is-tos

Kentalis. (z.d.-c). Wetenschappelijk onderzoek om kind met TOS te helpen. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, van https://www.kentalis.nl/ervaringsverhalen/we-doen-wetenschappelijk-onderzoek-om-kind-met-tos-nog-beter-te-helpen

Kentalis. (2017, 14 december). TOS – De gesloten deur [YouTube]. Geraadpleegd op 7 december 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=O1kk2mKVyZs&t=15s

Kentalis. (2018, 6 november). Taal in het kinderbrein. Geraadpleegd op 7 december 2019, van https://www.kentalis.nl/wetenschappelijk-onderzoek/taal-het-kinderbrein

Lam, M. (z.d.). Wat is een taalontwikkelingsstoornis. Geraadpleegd op 31 december 2019, van http://toskompas.nl/wat-is-tos/

Langworthy , S., & Benning, S. (2012, 4 augustus). Piaget’s Mountains Task [YouTube]. Geraadpleegd op 4 januari 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=v4oYOjVDgo0

Mens en Gezondheid. (2016, 20 december). Taalontwikkelingsstoornis: een vrij onbekend probleem. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, van https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/177668-taalontwikkelingsstoornis-tos-een-vrij-onbekend-probleem.html

Mens en Gezondheid. (2017, 11 juli). Executieve functie – Definitie en ontwikkeling. Geraadpleegd op 2 januari 2019, van https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/180651-executieve-functie-definitie-en-ontwikkeling.html

Mens en Samenleving. (2016, 17 december). Theory of Mind: vermogen om je te verplaatsen in een ander. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/154000-theory-of-mind-vermogen-om-je-te-verplaatsen-in-een-ander.html

Mieras, M. (2009). Taal helpt beheersen. Breinbrekers.

Nederland, Zonnenberg, N. (2017). Het geheime leven van 4-jarigen.Nederland: EO.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (z.d.). Psychosociale problemen. Geraadpleegd op 1 oktober 2019, van https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=35&rlpag=1750

NVA. (2019, 23 januari). Prevalentiecijfers over autisme. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.autisme.nl/over-autisme/onderzoek-naar-autisme/prevalentiecijfers-over-autisme/

NVLF. (z.d.). Richtlijn TOS. Geraadpleegd op 2 januari 2020, van https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/vakgebied/vakinhoud/richtlijn-tos

Van Olst, S. (2017, 14 juni). Executief functioneren, wat is dat? Geraadpleegd op 11 januari 2020, van https://www.praktijkhoogbegaafd.nl/executief-functioneren/

Reijpert, C. (2015). Leren ‘gedachten lezen’ met een taalontwikkelingsstoornis. FOSS-TAAL.

Sally Anne Test. (z.d.). [YouTube]. Geraadpleegd op 8 december 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=QjkTQtggLH4

Sanders, B. (2017). Taalontwikkelingsstoornis in de klas. Tielt, Nederland: LannooCampus.

Singer, I., Klatte, I., & Gerrits, E. (2018). Ouders betrekken bij de communicatieve redzaamheid van hun kind met TOS. Geraadpleegd van https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2019/09/ENGAGE-Ingrid-Singer.pdf

SMARTonderwijs. (z.d.). Bernadette Sanders. Geraadpleegd op 13 januari 2020, van https://www.smartonderwijs.nl/home.html

Stichting Hoormij. (z.d.). Oorzaken van TOS. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, van https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/taalontwikkelingsstoornis/wat-is-tos/oorzaken-2

Taal en TOS. (2017, 26 april). Geraadpleegd op 14 januari 2020, van https://www.digitaalspeciaal.nl/taal-en-tos-wat-weet-jij-er-eigenlijk-al-van/

Taalontwikkelingsstoornis. (z.d.). Geraadpleegd op 13 oktober 2019, van https://www.logopedie.nl/paginas/openbaar/wat-is-logopedie/taal/taalontwikkelingsstoornis-tos

Therapeutisch Centrum GGZ. (z.d.). ADHD – Hoe vaak komt het voor? Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.therapeutisch-centrum.nl/kind-en-jeugd/adhd-kind-en-jeugd/adhd-hoe-vaak-komt-het-voor/

TOS. (z.d.). Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://gedragsproblemenindeklas.nl/leerstoornissen/tos-taalontwikkelingsstoornissen/

Tromp, J. (2012, 10 november). Privacy settings. Geraadpleegd op 13 januari 2020, van https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=PUBX2BuuZfEPJ6vF&callbackUrl=https://www.volkskrant.nl/privacy-wall/accept?redirectUri=%2fnieuws-achtergrond%2farthur-japin-over-pesten-de-wonden-gaan-weg-maar-de-woorden-blijven-altijd-bij-je%7eb92f4023%2f%3freferer%3dhttps%253A%252F%252Fwww.google.nl%252F

Udacity. (2015, 23 februari). Three mountain problem [YouTube]. Geraadpleegd op 4 januari 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=72InCwgWtEM

Universiteit Utrecht. (2011, 2 maart). Taal en de ontwikkeling van de Theory of Mind. Geraadpleegd op 18 oktober 2019, van https://daily-social-worker.blogspot.com/2011/03/taal-en-de-ontwikkeling-van-de-theory.html

VHZ . (2015, 12 december). Een kijkje in het ‘taalbrein’ van kleuters met TOS. Geraadpleegd op 2 januari 2020, van http://vhz-online.nl/een-kijkje-in-het-taalbrein-van-kleuters-met-tos

Wat is emotionele competentie? (2017, 21 mei). Geraadpleegd op 13 oktober 2020, van https://verkenjegeest.com/wat-is-emotionele-competentie/

Welke gevolgen heeft pesten? (z.d.). Geraadpleegd op 17 oktober 2019, van https://www.sameninontwikkeling.nl/samen-onderzoeken/pesten/alles-over-pesten/8-welke-gevolgen-heeft-pesten