Trainingen


 

IMG_20150210_141027612 Bij trainingen is mijn uitgangspunt om te inspireren, stimuleren en te motiveren. Tijdens de training ervaren deelnemers dat ze zeker al een deel van de stof onder de knie hebben. Ik ben van mening dat leren moet leuk zijn. Dit geldt voor de deelnemers en zeker ook voor de trainer. De werkvormen binnen de training hebben daarom, zo mogelijk, een speels en ervaringsgericht karakter.

Trainingen geven is maatwerk en vraagt altijd de nodige afstemming.
Wat is de situatie nu?
Wat is het leerdoel?
Wat zou een training hierin kunnen betekenen?
Het concreet maken van (leer)doelen is iets wat altijd voorafgaande een training plaatsvindt.

Voorbeeld van mijn werkwijze.

Samenwerken (1Gezin 1Plan, een CJG of wijkgericht werken), in de vorm van een levende metafoor. De start positie was dat de vier mensen allemaal op een kruk moesten zitten om vervolgens achterover te leunen, op de knieën van de andere persoon achter zich. Toen iedereen dan vervolgens zijn gewicht helemaal op de knieën van de persoon achter zich liet steunen, werden de krukken waar zij op zaten weggehaald en ontstond er een heel nieuw soort balans. De krukken staan symbool voor de eigen instellingen of de verschillende werksoorten waar mensen werken en bekend mee zijn. En dan opeens steunen en leunen zij helemaal op elkaar. Dit is waar het als sociale professional om gaat. Durven samenwerken, steun geven aan en tegelijkertijd steunen op je collega’s of je netwerk In de foto is het ook net of ze ‘zweven’, mooi beeld toch?

Zonder stoelen
vlinder logo


Altijd maatwerk.
Hiernaast trainingen en workshops die onder andere gegeven zijn:

[expand title=”De Geit en zijn vriendjes,
“]Klik hier.[/expand]
[expand title=”Motiverende gespreksvoering,
“]Aan de hand van het klassieke model the Wheel of Change van Prochaska and DiClemente nemen we gespreksvoering en verander processen onder te loep. Met ervaringen en inbreng van deelnemers maken we het model levendig en vooral praktisch toepasbaar. Veel ruimte voor oefenen, ervaren en (elkaar be)vragen.[/expand]
[expand title=”Oplossingsgericht werken,
“]Het gedachtegoed van oplossingsgericht werken en alle bijbehorende vragen zijn terug te voren naar een aantal grondbeginselen. Tijdens deze training gaan we gezamenlijk op zoek naar deze ‘axioma’s’ van het oplossingsgericht werken aan de hand van o.a. ervaringsgerichte oefeningen, verhalen, voorbeelden en filmclips. De training breidt zich uit met theorie die door eerder besproken grondbeginselen goed te doorgronden en toe te passen is. Gedurende de trainingsperiode worden deelnemers uitgenodigd om zelf in hun eigen werk- en thuissituatie aan de slag te gaan. Opgedane ervaringen worden gedeeld en gebruikt om deze manier van werken te verduidelijken.[/expand]
[expand title=”Internet hulpverlening,
“]Een training die zich richt op het hulp bieden via internet. Wat schrijf je terug op een vraag? Wat is een effectieve manier van een antwoord opstellen? Wat schrijf je inhoudelijk. Wat doe je juist niet? Hoe motiveer je de ander om terug te schrijven en creëer je commitment? Waar ga je op in? Wat zijn dingen die je laat liggen? Wat doe je met al die vragen die je eigenlijk ook allemaal wilt stellen?
We gaan in de workshop praktisch aan de slag met voorbeelden en ervarend leren.[/expand]
[expand title=”Dagvoorzitter,
“]Soms is het praktisch als een dagvoorzitter van buiten invliegt. Bijvoorbeeld bij het overzicht en lijn houden tijdens hei dagen, groepsprocessen, of bijvoorbeeld inhoudelijke verbeterslagen. Iemand die even simpel de zaken ‘wat hebben we nu’ samenvat. Werkers kunnen even op adem komen en genieten van het al verzette werk. Daarna wordt iedereen weer aangespoord middels een verfrissende oefening of pakkende reflectie om ook de volgende ronde weer vol moed in te gaan. Energiepeil in de gaten houden en hier op inspelen, leiding ondersteunen, volgen en aandragen van effectieve werkvormen. Dit zijn altijd super leuke dagen![/expand]
[expand title=”The Work,
“]The Work van Byron Katie is een fascinerende manier om naar gedachten en de realiteit te kijken. In mijn ogen nauw verwant aan cognitieve methodieken en mindfulness. The Work geeft op een zeer toegankelijke manier opening om gedachten te onderzoeken en op zoek te gaan naar wat echt is. In deze workshop gaan we aan de slag met The Work, het onder de knie krijgen van de 4 basisvragen en hulpvragen. Daarnaast ruimte voor oefeningen om The Work vooral te gaan ervaren.[/expand]
[expand title=”Thema dagen,
“]Thema dagen zijn dagen waarin leren van elkaar centraal staat. Iedereen heeft collega’s wel iets te leren. Delen van kennis is haast net zo dapper als het open staan voor de vaak andere zienswijze van collega’s. Ik houd mij op deze dagen bezig met het creëren en kaderen van een podium en werksfeer waarin men optimaal van elkaars kennis en kunde kan gaan profiteren. [/expand]
[expand title=”Team Building,
“]Team building is vooral pret maken met elkaar en op een andere manier contact vinden dan alleen op de werkvloer mogelijk is. Effectief werken doe je het beste als je weet dat je deel uit maakt van een team dat ‘je rug heeft’. Het draait bij team building om versterken van krachten in het team en omgaan met ‘chocolade plekken’. Mocht er sprake zijn van oud zeer in een team, dan is hier natuurlijk op een zo veilig mogelijke manier de ruimte voor. We gaan aan de slag met complementaire én symmetrische oefeningen, om zo ervarend te kijken en te meten of het vertrouwen binnen het team (nog meer) te vergroten is.[/expand][expand title=”Regie en reflectie,
“] Regie nemen of geven, het is iets dat we allemaal doen. Bewust(er) inzetten hiervan geeft veel voordelen. In deze workshop maken we regie inzichtelijk aan de hand van ervaringen, oefeningen en een praktisch model.[/expand]
[expand title=”Praten met kinderen,
“]Praten met kinderen is leuk! Wat doe je wel, wat liever niet. Hoe koppel je terug aan ouders en zitten ze erbij of juist niet. En wat doe je eigenlijk met “ja hij moet echt praten, want het zit dwars”, terwijl jij alleen maar een leuk kind ziet dat prima in zijn vel zit. Hoe verleid je een kind om met jou (als vreemde) in gesprek te gaan. Waar wil jij het over hebben (en waarom eigenlijk?) en wat wil het kind bespreken. Voorbeelden van zaken die onder andere tijdens deze training aan bod kunnen komen. Al gelang het leerdoel van de groep een mengeling van do’s en dont’s, theorie en vooral ervaren en doen.[/expand]
[expand title=”Verschillen tussen mannen en vrouwen,
“]Workshop over communicatie en communicatie tips voor mannen en vrouwen aan de hand van het kernkwaliteiten model. Een aantal zeer herkenbare situaties komen aan bod. Deelnemers verkrijgen (meer) kennis over kenmerkende verschillen. Aan het einde van de workshop krijgen deelnemers praktische tips mee.[/expand]
[expand title=”Een werkrelatie opbouwen, zo doe je dat!
“]Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen. De tijd tussen de twee delen in bedraagt 1 of 2 maanden zodat er voldoende tijd is om aan de slag te gaan en te oefenen. Opgedane ervaringen worden in het tweede dagdeel doorgesproken en ingezet.

 • Theorie
  • De axioma’s/ grondbeginselen van het oplossingsgericht werken.
  • The Wheel of change/ het draaideur model.
  • Het opbouwen van een werkrelatie; definities, herkennen en aanpak van verschillende klanttypische relaties.
  • Bruikbare elementen uit de ‘8 stappendans’.
 • Praktijk
  • Steeds vooral praktisch aan de slag met elkaar met de theorie.
  • “Show your skill”; n.a.v. ervaringen opgedaan tussen de twee workshops oefenen met (lastige) praktijkvoorbeelden.
  • Veel gebruik van beelden, verhalen, video, voorbeelden, rollenspelen .[/expand]

[expand title=”Introductie Effectief Oplossingsgericht Werken,
“]Een term die je vaak leest de laatste tijd; eigen kracht. Dat is waar je gebruik van moet maken, bij de ander wel te verstaan. Jij moet vooral coachen, motiveren, vooral niet overnemen én tegelijk alles wel in goede banen leiden. Dat is nogal een opdracht. De workshop neemt je mee naar hoe je die eigen kracht samen met de ander kunt ontdekken en ontginnen, zodat er steeds maar meer en meer van komt. Dit zonder de realiteit (dat ook ‘eigen kracht’ grenzen heeft) uit het oog te verliezen. Zie het als een kleine amuse van een uurtje, met als ingrediënten: ervaren, verhalen, voorbeelden, theorie en achteraf vooral de smaak naar meer…[/expand]

[expand title=”Regie & Samenwerking met ouders en leerlingen in ’10 minuten’ gesprekken,
“]Mentoren en/of leerkrachten filmen ter voorbereiding eigen 10 minuten gesprekken met ouders en leerlingen. Met behulp van door de trainer uitgevoerde video analyse wordt het gesprek tegen het licht van gepresenteerde theorie/ gespreksmethodiek gehouden. Dit alles op een zo zorgvuldig mogelijke wijze. Een workshop die veel inzet van deelnemers vraagt en tegelijkertijd veel nieuwe gezichtspunten oplevert. Voorwaarde voor deze workshop is dat beroepskrachten zich bij elkaar redelijk veilig kunnen voelen en liefst eerder al bij elkaar ‘in de keuken’ hebben gekeken. [/expand]

Peilers van elke training:
Originaliteit en plezier.

“Een heerlijke middag en echt weer even van elkaar leren”
“Lekker veel humor”
“Je bent lekker enthousiast en weet mij ook hierin mee te nemen”

Er zijn trainingen en workshops gegeven onder meer aan/ voor:

Logo Sociaal Plein HeerhugowaardLOGO-ALKMAAR1[1]logo (1)Logo_DOKhStichting Welzijn BergenPCC_logoclusiuscollegedalton-logocjg-alkmaarlogo Triversum