Verschil tussen TOS en ADHD


Prevalentie of voorkomen van TOS en ADHD.

 

Een groot verschil tussen TOS en ADHD is hoe vaak het voorkomt. Eén op de 20 kinderen heeft TOS. Dit is frequenter dan ADHD (Therapeutisch Centrum GGZ, z.d.), (NVA, 2019), (Sanders, 2017). Maar omdat ADHD een bekendere stoornis is dan TOS en omdat sommige symptomen van TOS overlappen met ADHD kan TOS door de leek verward worden met ADHD (H. Gorter, persoonlijke communicatie, 7 december 2019), (Sanders, 2017).

Niet een verschil tussen TOS en ADHD maar juist een overeenkomst is dat kinderen kinderen met ADHD ook vaak, net als kinderen TOS, moeite hebben met executieve functies. Juist dat kinderen met ADHD hier ook last van hebben kan moeite geven met het verschil tussen TOS en ADHD gemakkelijk te zien. Voor kinderen het helpen, zowel voor ADHD als voor kinderen met TOS om meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hun gevoelswereld. 

Problemen aanpakken als je de kern kent 

Om problemen bij de kern aan te pakken is het belangrijk om te weten om welke stoornis het gaat, zodat er duidelijk wordt welke oorzaak het probleem geeft. ‘’We moeten voorzichtig zijn met etiketten plakken en vooral kijken naar de hulpvraag,’’ aldus Bernadette Sanders (Wereld TOS Dag, persoonlijke communicatie, 18 oktober 2019), (SMARTonderwijs, z.d.). Het is dan ook gevaarlijk om TOS met ADHD te verwarren, omdat de aanpak van het probleem dan verkeerd is (Sanders, 2017).

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn Een aanpak die gebruik maakt van het het geven van medicatie zoals Ritalin voor de behandeling van ADHD-symptomen (bij een kind met TOS). Dit kan effectief zijn bij kinderen met ADHD, maar bij kinderen met TOS zal het ongewenst of geen effect hebben omdat de oorzaak van de problemen niet bij ADHD ligt. In plaats daarvan is bij TOS bijvoorbeeld veel eerder zaak te starten met specifieke logopedische behandeling en communicatieondersteuning om de taalproblemen aan te pakken. Ook voor de insteek bij behandeling van TOS is het belangrijk om te weten waar nu precies aan gewerkt moet worden en wat achterliggende problematiek is. Zowel met kinderen met TOS als ook met kinderen met ADHD je je gaan werken aan hun executieve functies. Toch is de aanpak van beide behandelingen zeker niet gelijk. 

ADHD en TOS

Aandachtsproblemen

Concentratieproblemen

Moeite met executieve functies

In deze tabel (zie hiernaast) zijn de overeenkomstige kenmerken van TOS met ADHD op een rijtje gezet.