TOS en intelligentie


Tos en intelligentie

Het is goed om aan te geven dat TOS (taalontwikkelingsstoornis) niet direct gerelateerd is aan een gebrek aan intelligentie bij kinderen. Hoewel ze moeite hebben met taalvaardigheden, zijn kinderen met TOS ook vaak intelligent. (soms zelfs bovengemiddeld intelligent) Deze observatie wordt ondersteund door H. Gorter, zoals persoonlijk gecommuniceerd op 7 december 2019, en door Lam (z.d.). Hoewel kinderen met TOS bepaalde uitdagingen kunnen ondervinden in hun taalontwikkeling, is hun intellectuele potentieel niet direct beperkt. Het is belangrijk om dit mee te nemen in het begrijpen van kinderen met TOS. Dit zodat zij de steun en begeleiding kunnen ontvangen die ze nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

Er is onderzoek dat de stelling ondersteunt dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) niet per definitie minder intelligent zijn dan hun leeftijdsgenoten zonder TOS. Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van TOS, maar het wordt vaak beschreven als een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling zonder duidelijke oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met TOS gemiddeld genomen een normale tot bovengemiddelde intelligentie hebben (Conti-Ramsden & Durkin, 2012; Norbury, Gooch, Wray, Baird, Charman, Simonoff, et al., 2016).

Dit betekent echter niet dat alle kinderen met TOS bovengemiddeld intelligent zijn. Er is veel variatie tussen individuele gevallen. Bovendien kunnen kinderen met TOS bepaalde cognitieve tekorten hebben. Kinderen kunnen problemen ondervinden met het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid, die hun prestaties op intelligentietests kunnen beïnvloeden (Lervåg & Hulme, 2009).

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan naar werkgeheugen bij kinderen met TOS in 2016. Hierin kwam naar voren dat kinderen met TOS gemiddeld lagere scores behaalden op werkgeheugen taken dan ‘gewone’ kinderen. Het verschil was echter relatief klein, met een effectgrootte van ongeveer -0,5. (Archibald, L. M., & Joanisse, M. F. (2016). Onderzoek naar intelligentie bij kinderen kan bijvoorbeeld gedaan worden met de WISC V, of de SON. 

Werkgeheugen slechts onderdeel van intelligentie profiel

Dit onderzoek laat zien dat kinderen met TOS mogelijk beperkingen hebben in hun werkgeheugen, maar het betekent niet dat ze minder intelligent zijn. Werkgeheugen is slechts een aspect van cognitieve vaardigheden en het hebben van een lager werkgeheugen heeft geen invloed op het algemene intelligentieniveau van een persoon. Kinderen met TOS hebben verschillende sterke en zwakke punten. Sociaal emotionele intelligentie is niet meegenomen in dit onderzoek. Het is zo dat juist sociaal emotionele intelligentie en emotieregulatie goed te ondersteunen en te behandelen is. TOS en intelligentie hebben wel met elkaar te maken echter een breed scala aan intelligentieniveaus kan voorkomen bij kinderen met TOS, net als bij kinderen zonder TOS.