Thuis in TOS


Deze training wordt gegeven door Violaine Janssen

Thuis in TOS,

Deze tweeënhalf daagse training vormt de basis voor de jeugdprofessional om thuis te raken in TOS. In de training komen de anamnese, misdiagnostiek, behandeling en het werken met het netwerk op een interactieve manier aan bod.
De werkvormen bestaan uit presentatie, een ervaringsdeskundige gastspreker, ervaringsgericht werken met materialen en videomateriaal uit de praktijk. Na de training herkent de jeugdwerker TOS, kan verworven kennis en vaardigheden inzetten om de cliënt te begeleiden en ook om het directe netwerk (familie, school, collega’s) op positieve manier te voorzien van informatie, handvatten en de (redenen van de) te volgen begeleiding.

De training is zowel individueel te volgen als ook in-company aan te vragen.

Overzicht tijdsbesteding: 

2,5 daagse training van in totaal 18 uur. Inclusief lunch, koffie en thee.
Zelfstudie (bestaande uit literatuur en casusvoorbereiding)

Eerst volgende data zullen in het najaar zijn. Mail even voor een update hierover. 
1e bijeenkomst ?? 2020
2e bijeenkomst ?? 2020
3e bijeenkomst ?? 2020 (een half dagdeel)

Kosten
€ 625,- (dit bedrag is vrijgesteld van btw vanwege de kor)

Aantal punten SKJ:
28,5 punt 

Programma Thuis in TOS

Training t.b.v. professionals die werken met jeugdigen met een taalontwikkelingsstoornis.

Programma 2,5 daagse training:

 Dag 1: Ochtend:

 • Introductie en anamnese:
 • Samenwerking School – Ouders – Kind

 Middag:

 • Hulpmiddelen:

 Dag 2: Ochtend:

 • ‘Presentatie gastspreker Heleen Gorter
 • Ruimte en gelegenheid voor vragen.

 Middag:

 • Video Thuis in Tos.
 • TOS en begeleiding op school.
 • Voorbeeld en eigen casus.

Thuisopdracht

 • Reflectieverslag maken van eigen casus.

Follow-up bijeenkomst van een dagdeel.

 • Re-cap vorige twee dagen.
 • Inbrengen eigen casus, reflectie en feedback.

Elke deelnemer krijgt het boek van Heleen Gorter “Vechten voor mijn kind met een TOS” mee naar huis. 

Het is een boek over de impact van een Taal Ontwikkelings Stoornis op het leven en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.

“Vechten voor mijn kind met een TOS, dat is precies waar dit boek over gaat: vechten voor erkenning van de problematiek van Matthijs, vechten voor de juiste diagnoses, begeleiding, behandeling en onderwijs en vechten om het gezin overeind te houden.”

Heleen heeft drie keer op ons congres ‘Verborgen Aanwezig’ een zeer waardevolle bijdrage geleverd als spreker over dit onderwerp.