Voor verwijzers


Collega's

Voor welke gemeenten ben ik werkzaam?

Ik heb een overeenkomst voor Integrale ambulante jeugdhulp met de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en de BUCH.

IBP, hoofd- en onderaannemerschap en regiebehanderlaarschap

Op basis van mijn WO-opleiding (Gezinspedagogiek) geef ik zelf regiebehandelaar-schap vorm. Ik werk graag samen met andere organisaties en heb, door mijn werkverleden in de regio, een goed en actueel overzicht van de sociale kaart.

 

Dienstverlening 

Ik werk met kinderen, ouders en het gezin. Uitgangspunt is dat het kind en zijn systeem centraal staan. Ik bied o.a. specialistische zorg aan kinderen met uiteenlopende (psychiatrische) problematiek. In de gezinssituatie van alledag bied ik specialistische zorg aan gezinnen met veelal een GGZ grondslag, o.a. ASS, ADHD en taalontwikkeling stoornissen (TOS). Bij TOS richt ik mij dan met name op het sociaal-emotionele vlak. TOS loopt vaak samen met opvoedvraagstukken. Mijn achtergrond is (o.a.) een universitaire opleiding Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO), post-HBO opleiding intensieve ambulante gezinsbegeleiding en een Masterclass Korte Oplossingsgerichte Therapie.

Graag werk ik ambulant bij mensen thuis of op/in school. Veelal hebben kinderen (en soms ook ouders) een diagnose. Terwijl ik het hele gezin in de behandeling meeneem leer ik kinderen en ouders vaardigheden, begrip en vooral successen te herkennen en te gebruiken. De gezinnen waarin ik kom hebben meestal al een en ander aan hulpverlening gehad. Zelf geloof ik in een aanpak waarin oppakt wordt wat nodig is. Ouders, broers en zussen neem ik dan ook zoveel mogelijk mee in de begeleiding en dit doe ik onder andere door verschillende  methodieken en spellen te gebruiken in gezinsverband.

(Samen)werken met kinderen in het krachtenveld van onderwijs, gezin/ ouders is iets dat mij erg aanspreekt. 

Verwijzingen kunnen van verschillende kanten komen. Zo kan ik via verwijzing ingeschakeld worden via de huisarts of het jeugd team van de gemeente. Veelal start ik thuis bij de cliënt(en)/gezin met de intake en introduceer mij dan, indien van toepassing, vervolgens op de school van het kind en/of bij andere relevante (hulpverlenings-)instanties.

Tevens ben ik werkzaam als regiebehandelaar voor collega’s.

Verwijzing of overleg

Om te overleggen over een (aanstaande) klant of systeem kun je telefonisch of per mail contact opnemen. 

Contact gegevens
06-81924333 Mailadres

Interview november 2021 met Gertjan Stigt en Gerda de Boer over het perspectief van de vrijgevestigde jeugdprofessionals.