Psychologie IQ test


Hoi, welkom op deze pagina over IQ testen. Je vindt hier een aantal verhalen van mensen die bij mij een IQ test hebben gedaan en ik vertel (heel kort) hoe ik werk. Neem rustig even de tijd om te kijken of een IQ test misschien ook meerwaarde zou kunnen hebben.

Ik test kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar met de WISC V. Mijn werkwijze is als volgt. Als je verwezen wordt voor een IQ test dan maken we een afspraak. In de ochtend doen we dan de test, in de middag werk ik de test uit en in de avond krijg je het verslag met uitleg. 

De meerwaarde van een IQ onderzoek ligt hem over het algemeen in dat kinderen zichzelf beter gaan begrijpen. Opeens wordt duidelijk waarom ze na de uitleg altijd meteen hun vinger omhoog hebben, of waarom ze soms wat meer tijd nodig hebben op school dan de andere kinderen. 

Pas als je jouw uitdaging kent, kun je hem aangaan. Met het leren kennen, herkennen en erkennen van jouw uitdaging (jouw IQ profiel), kun jij en ook je omgeving, met veel meer begrip naar jezelf kijken. 

Ik ben van mening dat een IQ verslag iets moet zijn dat je kunt begrijpen. Vandaar dat ik er ook altijd mijn best voor doe om in het verslag en zeker ook in de terugkoppeling het begrijpelijk te maken wat er uit de test is gekomen. 

Naast het inhoudelijke verslag geef ik ook altijd een aantal tips voor jou, je ouders, of bijvoorbeeld school, waar je met jouw profiel misschien baat bij zou kunnen hebben. 

Wat soms bijzonder is voor mensen en voor mij heel logisch is het volgende. Als een kind onder de 12 jaar is, dan zijn ouders eigenaar van het verslag. Zij zijn dan ook de enige die het verslag ontvangen. Ouders zijn vrij om het verslag (of delen hiervan) te delen met derden (school bijvoorbeeld). Als het kind tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar is, dan zijn ouders en kind eigenaar van het verslag. Ik deel het verslag dan ook zelf niet met derden. 

Hieronder een aantal ervaringen van ouders van kinderen die al eerder een IQ test gehad hebben bij mij. Zij waren zo aardig om hun verhaal te delen met mij, zodat jij het nu kunt lezen. 

IQ test
“Dit is het verhaal van de moeder van Joan. Mijn dochter zat in groep 8 en kreeg haar definitieve advies. Zij heeft in groep 7 heel veel gemist omdat zij heel veel last van migraine had. Maar toch kon ze goed meekomen en haar rapporten en Cito scores zagen er goed uit. We waren het niet eens met het advies. Maar met gesprekken met de school kwamen we er niet uit. Toen zijn we geadviseerd om een IQ test te doen. 

Onze dochter vond het eerst heel spannend, maar werd zo gerust gesteld door Peter Janssen dat ze het achteraf eigenlijk wel leuk vond. Het was heel goed om te horen van Peter hoe ze het deed. We hebben op de middelbare school een gesprek gehad, ook samen met Peter en ze is in een klas geplaatst waar ze nu op de goede plek zit! We zijn heel blij dat we de IQ test hebben gedaan.”

IQ test
“Onze zoon heeft na een korte 3 maanden regulier basisonderwijs, diverse trajecten doorlopen binnen speciaal onderwijs met als doel te leren begrijpen wat voor soort onderwijs het beste voor hem zou werken. Maar ook daar werd niet helder wat de ondersteuningsbehoefte was, welke manier van leren nu paste bij hem. Met als gevolg dat hij ook binnen speciaal onderwijs vastliep.

 Het onderzoek bij Peter heeft ons als ouders, maar ook de leerkrachten, een heel helder beeld gegeven van wat nu precies maakte dat onze zoon overal vast liep. En niet alleen hij, ook zijn onderwijzers en wij als ouders liepen tegen dezelfde onmacht aan van niet goed begrijpen hoe hij zijn informatie nu verwerkt, of we hem overvraagden of wellicht juist ondervraagden?

Voor het eerst zagen we in het onderzoeksverslag een heel heldere uiteenzetting van hoe zijn verwerking vanbinnen verloopt en wat nu maakt dat hij is vastgelopen. Dit leverde ons concrete handvatten op om hem beter te kunnen begeleiden in het zichzelf staande houden in deze maatschappij met allerlei (voor hem ingewikkelde) sociale situaties, als ook in zijn leren op school. Hij maakt nu eindelijk weer groei door en dat is zo enorm fijn.  Er is ruimte voor ontwikkeling omdat het overlevende gedrag dat werd veroorzaakt door zijn eigen onmacht en overvraging, nu beter wordt gezien, begrepen en begeleid.

We zijn heel dankbaar voor dit onderzoek, alsof we toch een stukje van zijn gebruiksaanwijzing hebben gekregen. Ik kan niet uitleggen wat een vreugde ik als moeder heb gevoeld toen ik mijn zoon ( nu 9,5 jaar) op de achterbank van de auto hardop de Donald Duck Junior hoorde lezen… “

IQ test
“Wij zijn bij Peter terecht gekomen nadat mijn zoontje in/tijdens een crisis zijn IQ test had afgelegd bij een andere hulpverlener en hij uitgevallen was op onderwijs. Waar onze jeugd en gezin begeleider zich niet kon vinden in deze uitslag kwamen we bij Peter. Hij heeft in rust de testen afgenomen. Hieruit is een passende uitslag ontstaan. Een uitslag waarmee mijn zoontje weer het onderwijs kon instromen. Een passende uitslag waarmee zijn nieuwe school hem kon aanbieden en begeleiden in wat passend was. Hierdoor is de stap terug naar school een blijvende stap geweest!

Peter heeft geduld en is rustig. Hij neemt alle tijd en overhaast niks. Een passende uitslag; waarmee mijn zoontje verder is gaan groeien !”

IQ test

“Onze zoon begon dit jaar in groep 5 van de basisschool. Voorgaande jaren hadden wij weleens feedback gehad dat hij wat druk was maar daar was nooit een probleem van gemaakt. Dit jaar kwam met het eerste gesprek echter naar voren dat de docent vond dat Kasper de lessen verstoord, psychologische hulp nodig had en dat er echt iets mis met hem was. Hier schrokken wij als ouders natuurlijk enorm van. Ook binnen ons gezin, we hebben 4 kinderen, zagen we wel dat hij niet altijd met alles de snelste was en dat hij snel afgeleid was maar deze feedback van school zagen we even niet aankomen.

Wij wilden onze zoon niet meteen in de molen van een grote instelling plaatsen en kwamen via een gespecialiseerde huisarts terecht bij een dame gespecialiseerd in integrale ambulante jeugdhulp. Zij adviseerde ons onder andere om Kasper een IQ test te laten doen. Zo kwamen wij terecht bij Peter Janssen.  Het laten doen van de test was voor ons als ouders misschien wel net zo spannend als voor het kind. In het proces tussen de mededeling van de school en de test word je als ouders ook best onzeker. Kinderen gedragen zich natuurlijk weleens een beetje onnavolgbaar maar onbewust en bewust gingen we bij hem toch op zoek naar signalen. Zou hij soms dislectie hebben of adhd of gewoon niet zo slim. Uit de test bleek uiteindelijk dat onze zoon gemiddeld genomen een normale IQ score had. Er waren punten waar hij bovengemiddeld scoorde en punten waar hij ondergemiddeld zat. Deze laatste punten zorgden ervoor dat het opnemen en verwerken van nieuwe informatie bij onze zoon trager gaat dan bij de gemiddelde maar dat hij als hij de kennis eenmaal tot zich heeft genomen hier bovengemiddeld veel mee kan.

Deze uitslag was voor ons niet alleen een geruststelling. Hier konden we ook iets mee naar de school en de docenten. Er zijn concrete handvatten hoe hiermee om te gaan om het makkelijker te maken om de informatie te laten landen. Dat dit onafhankelijk en meetbaar was vastgesteld hielp enorm bij het in beweging krijgen van de docent die daarvoor eigenlijk enkel het probleem bij het kind en de ouders legde. We zijn nu aan het einde van het schooljaar. Onze zoon gaat gewoon over naar de volgende klas. Hij krijgt weer een nieuwe docent bij wie we in ieder geval direct aan kunnen geven wat de eventuele tips en trucs zijn om onze zoon mee te krijgen in de klas.”