Wat veroorzaakt TOS


Wat veroorzaakt TOS

Een combinatie van genetische factoren veroorzaakt TOS. Dit betekent: TOS os erfelijk en je krijgt het via de genen van je ouders. Het is niet zo dat een TOS te voorspellen is. Het gaan om een combinatie van genen. Er is veel onduidelijk over mogelijke oorzaken van TOS en dit is al langere tijd onduidelijk. Wel worden oorzaken steeds beter in kaart gebracht. De diagnose is redelijk nieuw en is bijvoorbeeld ook nog niet opgenomen in de DSM-V. Er is inmiddels onderzoek gedaan waaruit blijkt dat TOS een neurologische oorzaak heeft. 

 

Oorzaak niet in de omgeving

De oorzaak ligt dus niet in of aan de omgeving waarin een kind opgroeit. Het ontwikkelen van TOS wordt niet veroorzaakt door omgevingsfactoren. Wel is het zo dat omgevingsfactoren een risico kunnen zijn voor TOS. Je kunt je voorstellen dat een kind met TOS het een en ander nodig heeft aan ondersteuning. Deze behoefte aan ondersteuning komt uit de omgeving. Het is verder onderzocht dat het bijvoorbeeld niet zo is dat omdat je jouw kind te weinig hebt voorgelezen het nu TOS heeft.

 

Er wordt dan ook pas van TOS gesproken als omgevingsfactoren de oorzaken voor de achterstand in de ontwikkeling van taal niet kunnen verklaren. 

Wat veroorzaakt TOS

Taalontwikkelingsstoornis of TOS is een probleem met het leren van taal,. Het staat op zichzelf. Het komt bijvoorbeeld niet voort uit andere dingen zoals dyslexie, autisme of ADHD. 

Het kan moeilijk zijn om TOS te ontdekken, omdat de symptomen soms erg kunnen lijken op diagnosen zoals Autisme of ADHD. of soms worden symptomen gewoon toegeschreven aan de omgeving. Maar het is belangrijk om te kijken of er niet iets anders is dat de taalproblemen kan verklaren. Hiervoor is zorgvuldige diagnostiek nodig van een specialist of een audiologisch centrum. 

Wat het complex maakt is dat TOS en andere dingen zoals gehoorverlies of problemen met bewegen hand in hand gaan. Juist door deze andere dingen kan het soms even duren voordat bedacht wordt dat er sprake kan zijn van een TOS. 

Het is belangrijk om TOS te ontdekken en in te zetten op behandeling en manieren te vinden om samen met het kind opzoek te gaan naar meer begrip voor wat er nu speelt. Met de juiste hulp, zoals speciale taaltherapie en persoonlijke ondersteuning of ambulante begeleiding, kan iemand met TOS zeker een fijne toekomst hebben.