Verschil tussen TOS en gehoorproblematiek


Verschil tussen TOS en gehoorproblematiek

TOS kan verward worden met gehoorproblematiek aangezien het verschil tussen TOS en gehoorproblematiek niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden is. Het gaat het bij TOS om de verwerking van de taal in de hersenen. Het gaat dus niet (alleen) om de manier hoe men de taal binnen krijgt. ‘’Mijn neefje zei vroeger altijd het woord ‘oeg’ in plaats van het woord ‘vliegtuig’. Dat kwam omdat hij het woord ‘vliegtuig’ als ‘oeg’  hoorde. Het woord ‘vliegtuig’ werd in zijn hersenen op een andere manier verwerkt.,’’ aldus Gorter (persoonlijke communicatie, 22 augustus 2019). 

Een voorbeeld

Een voorbeeld van een aanpak die wel zou kunnen werken voor een kind met gehoorproblematiek, maar niet voor een kind met TOS, is bijvoorbeeld het aanbieden van extra ondersteuning in de vorm van een gehoorapparaat of gebarentaal. Dit kan werken voor een kind met gehoorproblemen omdat het kind door deze extra ondersteuning beter in staat is om taal te begrijpen en te produceren. Echter, bij een kind met TOS ligt de oorzaak van de taalproblemen niet in het gehoor. Het gaat om de manier waarop de hersenen taal verwerken. Daarom zal extra ondersteuning in de vorm van een gehoorapparaat of gebarentaal niet effectief zijn bij het aanpakken van de specifieke taalproblemen die voortkomen uit TOS. In plaats daarvan zou een kind met TOS een meer gerichte en individuele aanpak nodig hebben om de specifieke taalproblemen aan te pakken die voortkomen uit de aangeboren taalstoornis. Het is daarom belangrijk om een nauwkeurige diagnose te stellen om een effectieve aanpak te kunnen bieden.

Altijd eerst het gehoor onderzoeken

Als een kind taalproblemen heeft, is het belangrijk om eerst het gehoor te onderzoeken voordat we denken aan een taalstoornis. Gehoorproblemen kunnen namelijk leiden tot taalproblemen die worden verward met TOS. Het verschil tussen TOT en gehoorproblematiek is niet altijd even duidelijk in hoe gedrag van het kind. Als er gehoorproblemen zijn, kan een behandeling gericht op het gehoor zoals gehoorapparaten helpen om de taalproblemen van het kind op te lossen.