Training ‘De Geit en zijn vriendjes’


Hoe communiceer jij als professional gemakkelijker met kinderen, een gezin, ouders of systeem? In antwoord op deze vraag ontwikkelde Peter Janssen de methode ‘De Geit en zijn vriendjes’. Ontdek meer over de gelijknamige training.

Met ‘De Geit en zijn vriendjes’ leren mensen zichzelf en de omgeving te karakteriseren met dierenplaatjes. Met behulp van dieren maken zij hun emoties en de diepere laag daaronder beter verstaanbaar. Hierdoor valt de druk van ‘het gesprek’ weg en kunnen zij zich eenvoudiger open stellen!

Oók voor volwassenen en adolescenten!
Inmiddels is gebleken dat deze leuke methodiek zeer bruikbaar is voor de leeftijd 4-99. Het is zinvol voor iedereen die met mensen werkt op leer-, coachings- of therapeutisch vlak.    

Professionals werken al met 'De Geit en zijn vriendjes'!
0

In 2013 ben ik zelf begonnen om op deze manier te werken. Dit werkte zo goed dat ik na een aantal jaren deze leuke en effectieve manier van werken met collega’s ben gaan delen. Meer dan 280 (!) professionals zijn momenteel getraind in ‘De Geit en zijn vriendjes’ en werken er mee in hun praktijk van alledag.  

Inmiddels heeft ‘De Geit en zijn vriendjes’ ook een ontwikkeling doorgemaakt. Met de diversiteit aan professionals van uiteenlopende werkvelden werd ‘De Geit’, naast betekenisvolle gesprekken met kinderen, ook ingezet in gezinnen, bij volwassenen, bij intervisie. En wat bleek. Ook hier had deze methodiek het prima naar zijn zin. Vandaar dat met de onlangs verschenen 3e druk van deze methode op de achterkant de lezen staat: Vanaf 4 jaar en ouder. 

Ik nodig je graag uit om jezelf te hierin vaardig te maken tijdens een training. In een bijeenkomst van 4 uur neem ik je mee van de theoretische fundering naar de praktische uitvoering in de verschillende varianten. Daarnaast is er elke nazomer een verdieping voor reeds gecertificeerden. Benieuwd naar de mening van je collega’s? Die staan hier

Meer over de achtergrond van De Geit en zijn vriendjes is te zien in deze animatie.

Agenda komende trainingen: 

 
 • Maandag 4 maart 2024, 13:00 – 17:15 uur Alkmaar. 
 • Maandag 1 juli 2024, 13:00 – 17:15 uur Alkmaar
 • Voor een incompany, neem even contact op. 
Aankondiging! 2e Kwartaal 2024 wordt er weer een verdiepingstraining ingepland, met acteurs en vooral veel aanvullende spelvormen! Mail mij als je interesse hebt. Datum volgt!
 

Let op, alle trainingen zijn met ‘Live Garantie’!  Kan de training wegens omstandigheden/ maatregelen niet doorgaan, dan springt de training naar een datum dat de training wel live doorgang kan vinden.

Intervisie met de Geit!

Zo ziet een training er uit:
1) Introductie.
Op een passende manier kennis maken met elkaar. Achtergrond & voorbeeld casus.
2) Het fundament. Kennis maken met de methodische bouwstenen van deze manier van werken op een interactieve en ervaringsgerichte manier.
3) Bezig met het kaartspel De Geit en zijn vriendjes. (Elke deelnemer krijgt na afloop van de training een kaarten set met 46 dierenafbeeldingen inclusief beschrijving, twee vragensets en de handleiding mee naar huis)
4) Evaluatie, toets en certificaat.
5) Afsluiting en (hoe) verder… 

Na succesvol doorlopen van de training krijgt de deelnemer de kaarten behorende bij de methode mee naar huis. 46 dieren afbeeldingen met beschrijvingen en twee vragensets. Een Vragenset over de persoon zelf en een vragenset over de persoon en diens netwerk. 

ISBN: 9789082534306, De Geit en zijn vriendjes. Beeldende Oplossingsgerichte Associatie Methode

€ 170,- (vrijgesteld van btw vanwege de kor)

 • Theorie en bijpassende ervaringsgerichte oefeningen m.b.t. oplossingsgericht werken, Symbolic Modelling en de logische niveaus van Bateson.
 • De manier van bevragen van het kind in deze methode is gestoeld op de oplossingsgerichte benadering. Aandacht hierbij speciaal voor motiveren en complimenteren.
 • De klant-typische relaties, probleem/ beperking, de 8 stappendans en met name de axioma’s van het oplossingsgericht werken zijn allen in te zetten bij het gebruiken van deze methode.
 • Samen oefenen met de werkwijze en de kaarten van ‘De Geit en zijn vriendjes’.
 • Het zelf ervaren van de methode. De deelnemer gaat opzoek naar de eigen beelden en metaforen.
 • We volgen hier net als bij Symbolic Modelling een aantal stappen.
  • Op zoek naar een dier als symbolisch beeld.
  • Onderzoek naar o.a. de eigenschappen, (inter)acties en de patronen van dit beeld.
  • Aanmoediging tot inzicht en verandering. Hierbij wordt als theoretische achtergrond de logische niveaus van Bateson aangehaald.
  • De stappen voorbereiden die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen.
 • We werken op basis van inbreng en vanuit het persoonlijke leven en ervaringen van de deelnemers.
 • De persoon met wie je werkt leert met de inzichten vanuit de interactie met de begeleider en de methode, beter om te gaan met zichzelf en meer begrip voor zichzelf te ontwikkelen. Hij/zij krijgt meer handvatten en zicht op de eigen ‘gebruiksaanwijzing’.
 • Er wordt door de persoon met wie gewerkt wordt en de begeleider gericht zicht verkregen op significante relaties en de onderlinge interactie(s).
 • In de gevonden beelden en associaties zijn ervaringen, overtuigingen, gedachten en gevoelens terug te vinden en herkenbaar terug te leiden.
 • Met het verkregen inzicht zal de persoon met wie gewerkt wordt zichzelf gaan aanmoedigen tot verandering.
 • De stappen die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen worden zichtbaar gemaakt en in haalbare stappen voorbereid.
 • Plezier in het werken voorop en wordt gezien als voorwaarde voor leren en verandering.
 • De deelnemer weet hoe de oplossingsgerichte benadering te gebruiken is in het werken met beelden.
 • De deelnemer heeft handvatten om op een gestructureerde en creatieve manier met beelden en kinderen aan de slag te gaan en om snel tot de kern te komen van wat er speelt.
 • De theoretische achtergrond van de methode, zowel de oplossingsgerichte benadering als Symbolic Modelling en de logische niveaus van Bateson zijn de deelnemer duidelijk. Deze theoretische achtergrond is tevens te gebruiken als houvast in de gesprekken.
 • De workshop helpt de deelnemers om de eigen kracht zichtbaar te maken en mensen hiermee te laten werken/ spelen. De beeldende vermogens worden hierbij aangesproken en benut.
 • De deelnemers hebben een snelle manier om adequaat contact te maken.
 • De deelnemer is instaat om gebruik makend van de kaarten, de methode succesvol uit te voeren.

Voor de aanvraag van een incompany training is het handig om even een mail te sturen. 

SKJ:
Voor deze training is een SKJ accreditatie verleend van 6,5 punt, in de categorie Formeel leren – Training (nummer SKJ204523).

Registerplein:
Deze registratie is nu (met ingang van 23-02-2023) niet actueel. Gezien het geringe aantal deelnemers met een registerplein registratie.

In overleg met de trainer is deze registratie bij een incompany training misschien weer aan te vragen door mij. 

Dat zou dan 1 ontwikkelactiviteit van 6.5 uur, voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker, opleveren.

 • Vergroten van zelfbeeld en ik sterkte.
 • Relaties inzichtelijk maken.
 • Vergroten van het zelfmanagement.
 • Problemen/ uitdagingen inzichtelijk maken en leren hiermee om te gaan.
 • Het leren beter met zichzelf en het netwerk om te gaan.
 • Passende interventies m.b.t. contact maken, context verhelderen, hulpverlenen, psychoeducatie
 • Generieke competenties: situatie in kaart brengen, hulpvraag vaststellen of aanscherpen.
 • Vergroot betrokkenheid en empathie bij de jeugdzorg werker.
 • Creëren van een veilige omgeving in een hulpverlenings- coachingssetting.
 • Onderhoud van het vakmanschap en vakkennis.
 • Biedt een zeer praktisch uitvoerbare werkvorm.
 • Methodisch en gestructureerd werken met beelden en associaties.
 • Aansluiten bij de beleving van de ander is inherent aan deze methode
 • Focus krijgen en houden op de krachten van de persoon met wie gewerkt wordt.
 • Werken vanuit empowerment en de co-productie in het proces.
 • Ontdekken van drijfveren en motivatie van iemand is.
 • Overlap met een deel van de 21e eeuwse vaardigheden.

De methode bestaat uit een combinatie van (o.a.) de oplossingsgerichte benadering en Symbolic Modelling. Anders dan bij Symbolic Modelling, waar de metaforen vrij bedacht kunnen worden, worden hier beelden (in de vorm van dierenplaatjes) als keuze gegeven en zoekt het kind het best passende beeld om mee aan het werk te gaan. Op deze manier is de methode gestructureerd en afgekaderd. De niet sturende taal en vragen (clean language) wordt ingevuld door de vragen en benadering vanuit het oplossingsgericht werken. Het kind ontdekt samen met de begeleider de eigen (interne) beelden/ vergelijkingen en de bijpassende interacties en patronen. De beelden omzeilen de beperkingen van de bewuste gedachten als iemand het ‘over zichzelf’ moet hebben. Middels een (beeld van een) dier vertellen over zichzelf gaat veelal met meer gemak.

Gelijk aan Symbolic Modelling kent deze methode een aantal stappen.

 • Op zoek naar een symbolisch beeld.
 • Onderzoek naar de eigenschappen van dit beeld en de patronen van dit beeld.
 • Aanmoediging tot inzicht en verandering. Hierbij wordt als theoretische achtergrond de logische niveaus van Bateson aangehaald.
 • De stappen voorbereiden die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen.

De manier van bevragen is gestoeld op de oplossingsgerichte benadering. De klant-typische relaties, probleem/ beperking, de 8 stappendans en met name de axioma’s van het oplossingsgericht werken zijn allen in te zetten bij het gebruiken van deze methode. Enige voorkennis van oplossingsgericht werken is dan ook wenselijk, doch niet strikt noodzakelijk.

Over ‘De Geit en zijn vriendjes’ is ook een artikel geschreven. Dat kun je hier vinden.

‘De Geit en zijn vriendjes’ zet zich in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 3 en 4 te faciliteren.

Er is minder tijd en energie nodig voor zaken die voor de ontwikkeling kinderen niet essentieel of zelfs destructief zijn. 

Er is zo meer aandacht voor welbevinden en openstaan voor onderwijs.

In deze clip vertel ik (op een wat dromerige manier, geef ik toe) een verhaal van een meisje dat met De Geit en zijn vriendjes gewerkt heeft