Thuis in TOS


Deze training wordt gegeven door Violaine Janssen

Thuis in TOS,

Deze tweeënhalf daagse training vormt de basis voor de jeugdprofessional om thuis te raken in TOS. In de training komen de anamnese, misdiagnostiek, behandeling en het werken met het netwerk op een interactieve manier aan bod.
De werkvormen bestaan uit presentatie, een ervaringsdeskundige gastspreker, ervaringsgericht werken met materialen en videomateriaal uit de praktijk. Na de training herkent de jeugdwerker TOS, kan verworven kennis en vaardigheden inzetten om de cliënt te begeleiden en ook om het directe netwerk (familie, school, collega’s) op positieve manier te voorzien van informatie, handvatten en de (redenen van de) te volgen begeleiding.

De training is zowel individueel te volgen als ook incompany aan te vragen.

Overzicht tijdsbesteding: 

2,5 daagse training van in totaal 18 uur. 
Zelfstudie (bestaande uit literatuur en casusvoorbereiding)

Eerst volgende data
waarschijnlijk mei-juni

Kosten
Volgt

Aantal punten SKJ:
28,5 punt 

Programma Thuis in TOS

Training t.b.v. professionals die werken met jeugdigen met een taalontwikkelingsstoornis.

Programma 2,5 daagse training:

 Dag 1: Ochtend:

 • Introductie en anamnese:
 • Samenwerking School – Ouders – Kind

 Middag:

 • Hulpmiddelen:

 Dag 2: Ochtend:

 • ‘Presentatie Heleen Gorter’
 • Ruimte en gelegenheid voor vragen.

 Middag:

 • Video Thuis in Tos.
 • TOS en begeleiding op school.
 • Voorbeeld en eigen casus.

Thuisopdracht

 • Reflectieverslag maken van eigen casus.

Follow-up bijeenkomst van een dagdeel.

 • Re-cap vorige twee dagen.
 • Inbrengen eigen casus, reflectie en feedback.