Effect meting ‘De Geit en zijn vriendjes’


Dank allemaal voor het invullen van de effectmeting. Na invullen werd bekend gemaakt dat er twee taartbonnen verloot werden. Deze zijn inmiddels aan twee respondenten opgestuurd. Eet smakelijk!

Wat zijn de resultaten als je gaat werken met ‘De Geit en zijn vriendjes’? 22 professionals en 6 kinderen vulden de effectmeting in om hierop antwoord te geven.

De uitslagen van de effectmeting waren zeer bemoedigend en positief.

Samenvatting:

100% van de respondenten geeft aan het een plezierige methode te vinden om mee te werken.
86% spreekt het beeldende werken aan
77% gebruikt het om snel goed contact te maken
68% geeft aan dat het veel informatie geeft in een korte tijd

Heeft ‘De Geit en zijn vriendjes’ opgeleverd wat je er als professional van verwachtte?

 • Ja zeker en zelfs meer dan dat. Het is een zeer prettige en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de belevingswereld van het kind met betrekking tot een specifieke situatie, en de relatie van het kind met betrekking tot de ander (en). Niet alleen geeft het zowel jezelf als het kind een heldere kijk op de situatie maar ook spoort het aan tot het vinden van oplossingen.
 • Ik vind het een super leuke aanvulling van alle methodieken die ik gebruik bij gezinnen.
 • Een ontspannen manier om in gesprek te raken met kinderen

Welke reden zie jij om met ‘De Geit en zijn vriendjes’ te werken?

 • Het is voor kinderen/ jongeren/ ouders soms makkelijker om via de dieren te praten dan rechtstreeks. Je komt toch tot mooie inzichten.
 • Nieuwe “taal” om aan het werk te zijn, laagdrempelig maar groot effect.
 • Laagdrempelig en verontschuldigend naar het kind. Kind heeft niet direct het idee dat het over het probleem gaat.

Hoe waardeer jij het werken met ‘De Geit en zijn vriendjes’? 

7 13,6%
8 68,2%
13,6%
10 4,5%

Zou jij het werken met ‘De Geit en zijn vriendjes’ aanraden aan collega’s?

7 18,2%
8 31,8%
9 18,2%
10 31,8%

Wat is hiervan de voornaamste reden?

 • Een ideale methodiek voor een ieder die met kinderen werkt.
 • Makkelijke toegankelijke manier van werken. kaartjes in je tas en zo in te zetten.
 • Omdat het naar mijn idee echt een aanvulling is op de bestaande methodieken. Het geeft je mogelijkheden om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met de kinderen en de jongeren en het helpt om snel een samenwerking band op te bouwen.
 • Het helpt professional en kind om op een speelse en luchtige manier in gesprek te komen over moeilijke situaties. Je bent al heel snel bij de oplossingen.

Wat zou je als de succes- en faalfactoren benoemen:

 • Het kind kan het hebben over het dier het is indirect, kinderen komen niet in een loyaliteitsconflict.
 • Gesprek op gang brengen met als doel een veilig contact op te bouwen. Vanuit een veilig contact gewenste veranderingen op gang brengen.
 • Succes=laagdrempelig Faal=als kinderen niet van dieren houden/zich niet in kunnen leven in dieren
 • Succes: de vragenstructuur, de visualisatie, de laagdrempeligheid, zowel voor kind als hulpverlener. Simpel en doetreffend. De oplossingsgerichtheid, positieve vraagstellingen.
 • Bij de eerste poging keek de vader op een afstand toe. Hij bemoeide zich helemaal niet met het gesprek. Zijn zoon was vrij om alles te vertellen over de familie situatie.
 • Faal: geen idee

Kun je eventuele tegenvallers en/of barrières benoemen?

 • Een kind dat extreem druk is en niet de rust heeft om er eventjes voor te gaan zitten, dat heb ik een keer meegemaakt en toen heb ik het korter gehouden omdat de spanningsboog van het kind te kort was.
 • Kinderen met laag niveau nemen het feitelijk waardoor de dieren het gespreksonderwerp blijven.
 • dat een kind moeite heeft met zich te verplaatsen in een dier en die te koppelen aan zichzelf. weerstand van een jongere.

Wat leverde het op bij jouw deelnemer(s)?

 • Verrassing over snel inzicht; dierenkaarten sluiten aan bij interesse van kinderen
 • Dat ouders zich minder zorgen zijn gaan maken over het kind.
 • Kind ziet gemakkelijk door middel van beelden wat het probleem is. Kan daardoor gemakkelijk erover praten.
 • In een gezin zag ik weer de verbinding tot stand komen. Ouders luisterde beter naar hun 2 kinderen.
 • ik begreep beter waar de kinderen mee zaten en zij konden zich beter verwoorden.
 • Kind mag zelf vertellen hoe ze het beleeft en heeft plezier. Het helpt de ouder om het probleem te analyseren en te begrijpen en om te horen hoe het kind het beleeft.