Training ‘De Geit en zijn vriendjes’


Kaarten

Met meer plezier praten met kinderen en gezinnen

Ik ben van mening dat in plezier in je werk, alle voorwaarden zitten om succesvol te zijn. Als je geniet van wat je doet, lukt het je om kinderen nog beter te helpen. Wat ik gevonden heb wil ik graag met je delen.

Het werken met kinderen is bij mij langzaam gegroeid en je mag best weten dat ik het alles behalve eenvoudig vond. Bij het ene kind gaat het gesprek als vanzelf, bij het andere kind is meer nodig dan gesprekstechniek om blokkades te overkomen. Ik ben actief aan de slag gegaan met de vraag hoe communiceer ik gemakkelijker met kinderen, hun gezin en/of systeem. Daarom heb ik de methode ‘De Geit en zijn vriendjes’ ontwikkeld waarbij kinderen zichzelf en de mensen in hun omgeving karakteriseren met plaatjes van bijvoorbeeld een leeuw, duif of olifant. Dieren worden gebruikt om emoties en de diepere laag bij kinderen te veranderen in iets dat verstaanbaar is voor ons fantasieloze volwassenen. Door op deze manier te werken valt de druk van ‘het gesprek’ weg en kunnen ze zich aan ons openstellen.

Agenda:

Ο Maandag 28 januari 2019 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar. Er zijn nog plekken vrij.
Ο Incompany training, klik hier.

Ο Vrijdag 14 december 2018 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar. Update van 24-11-2018: Er is nog één plek vrij.
Ο 
Dinsdag 9 oktober 2018 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar.
Ο Vrijdag 5 oktober 2018, Verdiepingsbijeenkomst.Alleen voor reeds getrainde professionals. 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar.
Ο Dinsdag 19 juni 201813:00 uur – 17:00 uur in Rotterdam.  
Ο Vrijdag 1 juni 201813:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar.
Ο Woensdag 30 mei, 12:30 uur – 16:30 uur, Incompany, Hoorn. VOL

Ο Donderdag 22 maart 2018 13:00 – 17:00 uur in Amersfoort. Incompany
Ο
 Vrijdag 9 maart
2018 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar. VOL
Ο Dinsdag 23 januari 2018 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar. VOL


Ο Vrijdag 8 december 2017 13:00 uur – 17:00 uur in Alkmaar. VOL
Ο Vrijdag 9 juni 2017 13:00 uur – 17:00 uur. Inschrijving gesloten.
Ο Dinsdag 28 maart 2017 09:30 uur – 13:30, Incompany, Reinaerde Kinderen & Jeugd.VOL
Ο Vrijdag 24 maart 2017 13:00 uur – 17:00 uur. Inschrijving gesloten.
Ο Donderdag 16 maart 2017 13:00 uur – 17:00, Incompany, Reinaerde Kinderen & Jeugd. VOL
Ο Vrijdag 20 januari 2017 13:00 uur – 17:00 uur. Inschrijving gesloten. VOL

Aanmelden:

Dat doe je met dit formulier. Ook voor de wachtlijst voor een andere datum in 2019 gebruik je het formulier.
Voor de aanvraag van een Incompany training kun je een mail sturen, of neem contact op.

Artikel in de PiP pedagogiek in praktijk:

Het artikel in PiP pedagogiek in praktijk over De Geit en zijn vriendjes vind je hier.

Meer over de achtergrond: 

Deze ontzettend leuke nieuwe methodiek is zinvol voor iedereen die met kinderen (maar ook met adolescenten en volwassenen) werkt op leer- coachings- of theapeutischvlak. Het theoretische fundament ligt in Oplossingsgericht werken, Symbolic Modelling, C.G.T. en de logische niveaus van Bateson. De kaarten van ‘De Geit en zijn vriendjes’ worden gebruikt en na afloop krijgt iedereen ook een set kaarten mee. De met name ervaringsgerichte training wordt afgesloten met een meerkeuzetoets en een certificaat. In deze training van een dagdeel gaan we bezig met het op een methodische, oplossingsgerichte manier inzetten van beelden bij het werken met kinderen. Accreditatie voor de training is verleend door het SKJ.

Inhoud van de training
 • Theorie en bijpassende ervaringsgerichte oefeningen m.b.t. oplossingsgericht werken, Symbolic Modelling en de logische niveaus van Bateson.
 • De manier van bevragen van het kind in deze methode is gestoeld op de oplossingsgerichte benadering. Aandacht hierbij speciaal voor motiveren en complimenteren.
 • De klant-typische relaties, probleem/ beperking, de 8 stappendans en met name de axioma’s van het oplossingsgericht werken zijn allen in te zetten bij het gebruiken van deze methode.
 • Samen oefenen met de werkwijze en de kaarten van ‘De Geit en zijn vriendjes’.
 • Het zelf ervaren van de methode. De deelnemer gaat opzoek naar de eigen beelden en metaforen.
 • We volgen hier net als bij Symbolic Modelling een aantal stappen.
  • Op zoek naar een dier als symbolisch beeld.
  • Onderzoek naar o.a. de eigenschappen, (inter)acties en de patronen van dit beeld.
  • Aanmoediging tot inzicht en verandering. Hierbij wordt als theoretische achtergrond de logische niveaus van Bateson aangehaald.
  • De stappen voorbereiden die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen.
 • We werken op basis van inbreng en vanuit het persoonlijke leven en ervaringen van de deelnemers.
Effect van toepassen van de methode
 • Het kind leert met de inzichten vanuit de interactie met de begeleider en de methode, beter om te gaan met zichzelf en meer begrip voor zichzelf te ontwikkelen. Het krijgt meer handvatten en zicht op de eigen ‘gebruiksaanwijzing’.
 • Er wordt door het kind en de begeleider gericht zicht verkregen op significante relaties van het kind en de onderlinge interactie(s).
 • In de gevonden beelden en associaties zijn ervaringen, overtuigingen, gedachten en gevoelens terug te vinden en herkenbaar voor het kind terug te leiden.
 • Het kind zal met het verkregen inzicht zichzelf gaan aanmoedigen tot verandering.
 • De stappen die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen worden zichtbaar voor het kind en in haalbare stappen voorbereid.
 • Plezier in het werken met kinderen staat voorop en wordt gezien als voorwaarde voor leren en verandering.
Doelen
Eigen maken van de methode en deze toepassen zorgt voor:

 • Vergroten van zelfbeeld en ik sterkte van het kind.
 • Relaties inzichtelijk maken voor het kind, op primair niveau.
 • Vergroten van het zelfmanagement van het kind.
 • Het kind diens problemen/ uitdagingen inzichtelijk maken en leren hiermee om te gaan.
 • Het kind leren beter met zichzelf en het netwerk om te gaan.
Draagt bij aan de competentieversterking en het methodisch handelen
 • Passende interventies m.b.t. contact maken, context verhelderen, hulpverlenen, psychoeducatie
 • Generieke competenties: situatie in kaart brengen, hulpvraag vaststellen of aanscherpen.
 • Vergroot betrokkenheid en empathie bij de jeugdzorg werker.
 • Creëren van een veilige omgeving in een hulpverlenings- coachingssetting voor het kind.
 • Onderhoud van het vakmanschap en vakkennis.
 • Biedt een zeer praktisch uitvoerbare werkvorm.
 • Methodisch en gestructureerd werken met beelden en associaties.
 • Aansluiten bij de beleving van het kind is inherent aan deze methode
 • Focus krijgen en houden op de krachten van het kind.
 • Werken vanuit empowerment en de co-productie in het proces.
 • Ontdekken van het kind drijft en wat diens motivatie is.
 • Overlap met een deel van de 21e eeuwse vaardigheden.
Na de training
De deelnemer weet hoe de oplossingsgerichte benadering te gebruiken is in het werken met beelden.

 • De deelnemer heeft handvatten om op een gestructureerde en creatieve manier met beelden en kinderen aan de slag te gaan en om snel tot de kern te komen van wat er bij een kind speelt.
 • De theoretische achtergrond van de methode, zowel de oplossingsgerichte benadering als Symbolic Modelling en de logische niveaus van Bateson zijn de deelnemer duidelijk. Deze theoretische achtergrond is tevens te gebruiken als houvast in de gesprekken met het kind.
 • De workshop helpt de deelnemers om de eigen kracht van kinderen aan de kinderen zichtbaar te maken en hen hiermee te laten werken/ spelen. De beeldende vermogens van kinderen worden hierbij aangesproken en benut.
 • De deelnemers hebben een snelle manier om adequaat contact te maken met kinderen.
 • Na succesvol doorlopen van de workshop krijgt de deelnemer de kaarten behorende bij de methode mee naar huis. 46 dieren afbeeldingen met beschrijvingen en twee vragensets. Een vragenset over het kind zelf. Een vragenset over het kind en diens netwerk. (ISBN: 9789082534306, De Geit en zijn vriendjes. Beeldende Oplossingsgerichte Associatie Methode)
 • De deelnemer is instaat om gebruik makend van de kaarten, de methode succesvol met kinderen uit te voeren.
Achtergrond van de training
De methode bestaat uit een combinatie van (o.a.) de oplossingsgerichte benadering en Symbolic Modelling. Anders dan bij Symbolic Modelling, waar de metaforen vrij bedacht kunnen worden, worden hier beelden (in de vorm van dierenplaatjes) als keuze gegeven en zoekt het kind het best passende beeld om mee aan het werk te gaan. Op deze manier is de methode gestructureerd en afgekaderd. De niet sturende taal en vragen (clean language) wordt ingevuld door de vragen en benadering vanuit het oplossingsgericht werken. Het kind ontdekt samen met de begeleider de eigen (interne) beelden/ vergelijkingen en de bijpassende interacties en patronen. De beelden omzeilen de beperkingen van de bewuste gedachten als het kind het ‘over zichzelf’ moet hebben. Middels een (beeld van een) dier vertellen over zichzelf gaat kinderen veelal met meer gemak af.

Gelijk aan Symbolic Modelling kent deze methode een aantal stappen.

 • Op zoek naar een symbolisch beeld.
 • Onderzoek naar de eigenschappen van dit beeld en de patronen van dit beeld.
 • Aanmoediging tot inzicht en verandering. Hierbij wordt als theoretische achtergrond de logische niveaus van Bateson aangehaald.
 • De stappen voorbereiden die nodig zijn om de verandering tot stand te brengen.

De manier van het kind bevragen is gestoeld op de oplossingsgerichte benadering. De klant-typische relaties, probleem/ beperking, de 8 stappendans en met name de axioma’s van het oplossingsgericht werken zijn allen in te zetten bij het gebruiken van deze methode. Enige voorkennis van oplossingsgericht werken is dan ook wenselijk, doch niet strikt noodzakelijk.

Doelgroep
Iedereen die:

 • Werkt of wil gaan werken met kinderen.
 • Vanuit een beeldende insteek op een gestructureerde manier aan wil sluiten bij het kind.
 • Op een heldere en kernachtige manier inzicht bij kinderen wil krijgen over onder andere: afweermechanismen, stresspunten, kwaliteiten, valkuilen, relaties, zelfbeeld, samenwerken, sociale vaardigheden, communicatie en egosterkte.
Achtergrond van de trainer
Peter Janssen is naast ervaren trainer ook psycholoog, maatschappelijk werker en opvoedadviseur. Creativiteit, transparantie, beelden, humor en leren door ‘doen en ervaren’ typeren zijn werkhouding.
Kosten training particulier

Tarief € 155,- Introductieprijs (deze prijs wordt voorlopig ook in 2017 nog aangehouden): 120 euro per persoon, inclusief de 80 kaarten waarvan 2 vragensets en 46 dieren met beschrijvingen. Exclusief 21 % BTW.

Kosten en data training in company

Voor een incompany training van één dagdeel met maximaal 12 deelnemers maak ik een pakketprijs. Deze bestaat uit;

 • € 1597,20 incl. BTW, voor de training en materiaal.
 • reiskosten/ reistijd.

Voor het plannen van een geschikte datum voor een incompany training is het handig om even contact op te nemen.

Aantal deelnemers

8 – 12 deelnemers
Een schets van een casus

Van alle dieren om uit te kiezen had ik een keer een jongen die de ‘beer’ koos voor zichzelf. (aanmeld)Klachten van school waren dat hij te ruw speelde (en bleef spelen) en grof was in de motoriek. Hij gaf op mijn vragen aan dat de andere kinderen uit de klas, ‘muizen’, ‘kikkers’ of ‘ratten’ waren. Hij kon toen gaan begrijpen dat als hij met ze speelde, hij al snel een kikker onder zijn voet had hangen. Vanaf die dag wist hij beter te begrijpen waarom de kinderen zo reageerden als ze reageerden. Ook lukte het hem in de weken die volgden steeds beter om zijn gedrag aan te passen. (Niet altijd natuurlijk, al begreep hij het dan wel veel beter waarom de kinderen soms niet blij waren met hoe hij deed).

Het maakt aan kinderen het eigen gedrag inzichtelijk en ook bijvoorbeeld de positie in het gezinssysteem. Tegelijkertijd geeft het ze tools om hierin controle te gaan ervaren en uit te gaan oefenen. In een systeemgesprek vind ik het altijd erg verhelderend werken. Leuk om te zien dat mensen elkaar altijd wel een andere rol geven dan iedereen voor zichzelf gekozen heeft. Levert steeds mooie gesprekken op. Voordeel van deze methode is dat andere methodieken (CGT, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, een taal erbij, om er een paar te noemen) prima complementair zijn met deze methode.

Ervaringen van collega's die met 'De Geit en zijn vriendjes' werken.
Klik hier.
En wat nog meer?
Accreditatie is goedgekeurd door het Kwaliteitsregister Jeugd voor 2 punten in de vrije ruimte. De SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.
Klik hier voor de handleiding.

 

Videoreacties van deelnemers:

Annemieke Cobussen, Ouder & kindadviseur, Vita Amstelland.
“… om te praten met kinderen, maar misschien ook wel met volwassenen. Even op een heel andere manier met elkaar in gesprek gaan.”

Paula Munster & Leonie Befort, Relatie therapeut & Media Coach “… een eye opener om zo met kinderen aan de slag te gaan. Een veilige en positieve manier van werken, ook voor het systeem of met collega’s.”

Kim Stolk jongerenwerker en klinisch ontwikkelingspsycholoog.
“… heel opvallend hoeveel informatie je krijgt, leuk om uit te voeren en sluit helemaal aan bij het handelen van nu.”

Marian Kamp, Schoolmaatschappelijk werk, Samis.
“… eigen vertrouwde manieren loslaten en het echt vanuit het kind doen.”

Carola Visser, Maatschappelijk werker, De Wering.
“Een inspirerende en creatieve middag… Ik bleef tot het einde geboeid.”

Marijke Dijkstra, docent, speciaal onderwijs.
“… een leuke manier om snel in gesprek te komen met kinderen.”

Henk Aartsma, vaktherapeut beeldend, Triversum.
“… een goede aanvulling op kennis die ik al heb.”